Mededeling:

De stichting en website zijn van naam veranderd:

De nieuwe naam:

Hulp aan Jemen

website: http://www.hulpaanjemen.nl